Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 §

1. Rekisterinpitäjä

Consult Lady Oy (jäljempänä Consult Lady)
Korsontie 7, 01450 Vantaa
Puhelin: 09 – 872 5678

2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Jorma Tattari
Korsontie 7, 01450 Vantaa
Puhelin: 09 – 872 5678

3. Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käyttötarkoitukset

Henkilötietojen käsittelyn yleisenä henkilötietolain 8 §:n mukaisena edellytyksenä on asiakassuhde, asiakkaan suostumus, asiakkaan Consult Lady Oy:lle tekemä tilaus puhelimitse tai verkkokaupan välityksella.

Consult Lady Oy:n kuluttaja-asiakasrekisterin ja ammattiasiakkaiden asiakastietojen käyttötarkoituksia ovat:

 • Asiakkaan tunnistaminen ja käyttäjänhallinta. Asiakkaiden yksilöinti, todentaminen ja valtuuttaminen verkkokauppaan.
 • Asiakkaan palveleminen ja asiakassuhteen operatiivinen hoito, hallinta ja kehittäminen. Asiakastietojen sekä asiakas-ja kontaktihistorian hallinta.
 • Maksutapahtumien varmistaminen ja hallinnointi.
 • Asiakas- ja markkinointiviestintä.
 • Asiakaspalautteen ja asiakaskyselyjen käsittely.
 • Asiakaspuheluja ei nauhoiteta

 

5. Rekisterin tietosisältö

Consult Ladyn yhdistetty kuluttaja-asiakasrekisteri ja yritysasiakasrekisteri sisältävät seuraavia tietoja:

 • Asiakkaan perustiedot
  • Nimitiedot
  • Yhteystiedot:
   • Osoitetiedot
   • Puhelinnumero(t)
   • Sähköpostiosoite(et)
  • y-tunnus yritysasiakkailla
 • Yksilöivät tunnisteet
 • Asiakkaan yksilöivät tunnisteet:
  • Henkilötunnus tai syntymäaika tai y-tunnus
  • Asiakasnumero (sekä aiemmat asiakasnumerot)
 • Asiakkuuteen liittyvät tiedot
  • Asiakkuuden alkaminen (ja päättyminen)
  • Asiakkaan kontaktihistoria
  • Suoramarkkinoinnin suostumukset ja kiellot (ks. kohta 12)
 • Maksutapahtumatiedot
  • Myyntitiedot
  • Palvelukohtaiset asiakastiedot

Consult Lady säilyttää Consult Ladyn toiminnan ja tietojen käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia tietoja, joiden käsittelylle on lailliset edellytykset. Käyttötarkoitukseensa tarpeettomaksi muuttuneet tiedot, vanhentuneet tiedot tai tiedot joiden käsittelylle ei enää muutoin ole perustetta hävitetään tietoturvallisesti.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaaseen liittyviä tietoja kerätään asiakkaalta itseltään tilausten tekemisen yhteydessä, tuotteiden ja palvelujen käytön yhteydessä tai asiakaspalvelun yhteydessä.

Asiakkaan tietoja päivitetään ja tarkistetaan tietojen oikeellisuuden ja ajantasaisuuden varmistamiseksi aina asiakkaan ollessa yhteydessä Consult Ladyyn.

Consult lady päivittää suoramarkkinoinnin kiellot aina asiakaskirjeiden lähettämisen yhteydessä tai asiakkaan tehdessä tilausta puhelimitse tai verkkokaupan kautta.

Asiakasta voidaan tarvittaessa pyytää allekirjoittamaan suostumus tehtävään hoitoon tai operaatioon, jolloin hän kuittauksellaan tarvittaessa vakuuttaa rekisterinpitäjälle saaneensa hoitoon kuuluvat kotihoito-ohjeet tai neuvot. Samalla asiakkaalta voidaan kysyä erilaisista esteistä eli kontraindikaatioista tehtävän toimenpiteen tai hoidon oikeellisuuden varmistamiseksi. Tällaisten esitietolomakkeiden keskeisin tehtävä on varmistaa jatkossa tulevien operaatioiden tai hoitojen oikeellisuus sekä turvata tekijää ja asiakasta. Asiakkaista voidaan tämän periaatteen mukaiseti tehdä merkintöjä myös manuaaliseen asiakaskortistoon.

Esitietolomakkeet sekä manuaalinen asiakaskortisto ja niistä kerättävät tiedot säilytetään lukollisessa tilassa osoitteessa Consult Lady Oy, Korsontie 7, Vantaa.

7. Evästeet ja muut vastaavat tekniikat

Eväste (Cookie) on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla käyttäjiä voidaan tunnistaa.

Consult Lady Oy käyttää tarvittaessa evästeitä palvelujensa toteuttamiseksi.

Käyttäjä voi antaa suostumuksensa evästeiden käytölle tai kieltää sen selaimensa asetuksista.

Asiakastietojen käyttämistä Facebook-mainosten kohdistamisessa voi rajoittaa täällä: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen.

8. Tietojen luovutukset ja siirrot

Asiakkaan henkilötietoja ei luovuteta Consult Ladyn lukuun toimivien tai palvelukokonaisuuden tuottamiseen osallistuvien kolmansien tahojen ulkopuolelle.

Viranomaisille tietoja luovutetaan lain edellyttämissä tapauksissa, kuten esim. väärinkäytösten selvittämisessä ja ehkäisyssä.

Asiakastietoja voidaan siirtää Consult Ladyn suoramarkkinointirekisteriin.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Consult Ladyn kuluttaja-asiakasrekisterin tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein. Tietoja ja palvelua suojataan muun muassa palomuurin, fyysisten laitetilojen suojaamisen, valvontakameroiden, käyttöoikeuksien ja salaustekniikoiden kautta.

Henkilötietoja käsittelevät vain Consult Ladyn määrittelemät henkilöt, jotka ovat Consult Ladyn palveluksessa, sekä Consult Ladyn toimeksiannosta palveluja ylläpitävät tai kehittävät kolmannet osapuolet. Nämä tunnistautuvat järjestelmiin konekohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.

10. Tarkastusoikeus

Asiakkaalla on henkilötietolain 26 – 28 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu.

Tarkastuspyyntö tehdään toimittamalla kirjallinen ja allekirjoitettu tarkastuspyyntö osoitteella: Consult Lady Oy, Tietosuojavastaava Jorma Tattari,, Korsontie 7, 01450 Vantaa. Henkilötietojen tarkastuspyynnössä tulee mainita nimi, henkilö- tai y-tunnus, postiosoite ja puhelinnumero. Tarkastuspyynnön vastaus toimitetaan asiakkaan varmennettuun, järjestelmässämme olevaan osoitteeseen.

11. Tiedon korjaaminen

Asiakas voi henkilötietolain 29 §:n mukaisesti päivittää ja muuttaa omia tietojaan soittamalla Consult Lady asiakaspalveluun tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen asiakaspalvelu@consultlady.fi.

Consult Lady huolehtii asiakastietojen oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta päivittämällä asiakkaan virallisia henkilö- ja yhteystietoja kohdan kuusi (6) mukaisesti.

12. Suoramarkkinoinnin suostumukset ja kiellot

Asiakkaalla on mahdollisuus päivittää suoramarkkinoinnin suostumuksia ja kieltoja soittamalla asiakaspalveluun tai vastaamalla suoramarkkinointiviestiin sähköisesti tai muutoin asiakkaan ollessa yhteydessä Consult Ladyyn esim. tilauksen yhteydessä.

Asiakas voi antaa suostumuksensa tai kieltää suoramarkkinoinnin sähköpostiinsa tai postiosoitteeseensa

Asiakas voi myös kieltää tietojensa siirtämisen Consult Ladyn suoramarkkinointirekisteriin ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun.

Kun asiakas ei ole antanut Consult Ladylle lainkaan suostumuksia, ei hänelle kohdenneta Consult Ladyn suoramarkkinointia, etämyyntiä puhelimella, postilla tai sähköpostilla.

MENU